Chandlar Walby คือใคร? แชนด์ลาร์วอลบีอายุความสูงแม่วัยรุ่นเจมส์

Chandlar Walby คือใคร? แชนด์ลาร์วอลบีอายุความสูงแม่วัยรุ่นเจมส์ Chandlar Walby (b.1993) อายุปัจจุบัน 26 ในขณะที่เขาคาดเดาความสูงคือ 5 ฟุตและ 3 นิ้ว