พ่อแม่ของ Marshawn Lynch: Mother Delisa Lynch และ Father Maurice Sapp 2019

Marshawn Lynch ผู้ปกครอง: แม่ Delisa Lynch และ Father Maurice Sapp Marshawn Lynch Dad, แม่เงินเดือนมูลค่าสุทธิ, แฟนภรรยาน้ำหนักส่วนสูงแต่งงานข้อเท็จจริง: