Vishen Lakhiani ภรรยา Kristina Mand-Lakhiani :: การหย่าร้างมูลค่าสุทธิ (Mindvalley CEO)

Vishen Lakhiani ภรรยา Kristina Mand-Lakhiani :: การหย่าร้างมูลค่าสุทธิ (Mindvalley CEO) Vishen Lakhiani และภรรยาของเขาหย่าร้างและมีรายได้สูงกว่า 1 ล้านเหรียญ